Personal Hol

Vi som jobbar på förskolan Solrosen i Hol:

Droppen 5 – 6 år


Solen 3 – 4 år


Fröet 1 – 3 år


Logoped & Specialpedagog


Vikarie


Mat och Städ


Administration


Rektor och Huvudman