Kontakt

Har du frågor eller är intresserad av barnomsorg, kontakta rektor:
Anette Limstrand0732 630001 eller anette@floradekor.com.
Boende i Alingsås och Vårgårda kommun är välkomna att söka plats hos oss via Vårgårda kommuns barnomsorgskö.

(Ansökan om barnomsorg på Vårgårda Kommuns hemsida.)

Adress Hol:
Förskolan Solrosen
Prästgården Hol
441 93 ALINGSÅS
Solen 0733 400144
Droppen 0733 400145
info@solrosen.nu
Adress Lena:
Förskolan Solrosen
Lenagården
441 92 Alingsås
0733 187105
solrosen.lenagarden@gmail.com