Pedagogiken

I denna miljö inspireras barnen till språk- och matteutveckling utifrån våra uppdrag i läroplanen.
I vårt kapell har vi samling varje tisdag där vi får höra bibelberättelser och sjunger.

Genom leken lär vi bäst, vi ger därför utrymme för varje barns lärande efter intresse och behov. Musiken, med rytm, sång och dans, är ett lustfullt arbetssätt, där läroplanen hela tiden vävs in. Vi använder oss också av TAKK (=Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation)

Naturvetenskap och ekologi är en stark profil på förskolan Solrosen. Vi lär oss respektera och hantera djur och natur. Djur som finns på gården är: katter, en hund, en kanin, en ädelfågel och hästar. Även de vilda djuren och alla insekter följer vi efter årstiderna. Vi har mycket utevistelse för hälsa och friskvård.