Om Förskolan

Förskolan Solrosen ligger i en trevlig miljö med naturen som närmsta granne.
Vi vistas mycket utomhus för ökad hälsa och friskvård, och som ett led i det sover också barnen ute i sina vagnar. Tillsammans följer vi årstiderna och naturens skiftningar, vi odlar egna grönsaker och potatis som vi får se växa. I vårt tillagningskök använder vi oss helst av närodlade och ekologiska varor och naturligtvis även det som vi odlar själva.

SDC10940SDC10944

 

 

 

 

 

 

 

10409964_10152882966184278_1190429160_n

 

Djur och natur går som en röd tråd genom hela vår verksamhet. När vi umgås mycket med gårdens alla djur lär vi oss visa omsorg och respekt. Naturkunskap, matematik och språk finns med naturligt när vi vistas bland djuren och det lockar till många samtal.

 

 

 

 

Musiken är viktig på förskolan. Rytm, sång, dans och drama stärker barnen som individer och gruppmedlemmar. I musiken tränas samspel, kroppsuppfattning, självkänsla, språk och mycket mer. Och här läggs grunden för ett livslångt och lustfyllt lärande.

 

Vår förskola ska vara rolig, trygg, utmanande och en plats där alla barn känner sig delaktiga. Vi följer läroplanen för förskolan och det är barnens nyfikenhet och intresse som är vår drivkraft. Tillsammans skapar vi en levande förskola där lek och lärande går hand i hand.

 

Förskolan har en kristen profil vilket innebär att vi arbetar utifrån en värdegrund som bottnar i alla människors lika värde, och att vi ska behandla andra så som vi själva vill bli behandlade. Vi önskar också ge barnen kunskap och förståelse kring våra traditioner och kristna högtider. Till oss är alla barn och föräldrar varmt välkomna oberoende av trosinriktning.